Greiðsluseðlar

Þeir sem eru skráðir rafrænt hjá vmst.is geta sótt greiðsluseðla sína með því að innskrá sig inn á "Mínar síður" undir "Greiðsluseðlar"

Þeir sem eru ekki skráðir rafrænt hjá vmst.is geta sótt greiðsluseðla sína með því að innskrá sig hjá Tryggingastofnun undir Tryggur.is

Greiðsluseðill Vinnumálastofnunar skiptist í þrjú svæði

 • Efri hluti seðilsins sýnir útborgun og ráðstöfun greiðslna.

 • Fyrir miðju eru upplýsingar um nýtingu á bótarétti.

 • Neðri hluti gefur upplýsingar um greiðslur frá áramótum ásamt skuldastöðu.

Skýringar á texta greiðsluseðils:

Mánaðargreiðslur - Greitt er fyrir 1. til síðasta dags mánaðar. Greitt er út fyrsta virka dag næsta mánaðar.

Fram til ársins 2013 var greitt fyrir 20. – 19. hvers mánaðar. Hver mánaðarleg útborgun skiptist í tvö tímabil, það er seinni hluta mánaðar og fyrri hluta mánaðar, dæmi:  20.08.10 - 31.08.10 og 01.09.10 – 19.09.10.  Því má sjá þessi tímabil á eldri greiðsluseðlum.

Hlutfall – sýnir hlutfallslegan bótarétt einstaklingsins og getur líka sýnt starfshlutfall þegar textinn Skerðing mán.peninga v/hlutastarfs er fyrir framan.

Upphæð sýnir þá upphæð sem er til greiðslu eða frádráttar fyrir viðkomandi tímabil.

Nýttir mánuðir sýnir hlutfallstölu sem segir til um fyrir hversu stóran hluta tímabilsins er verið að greiða. Þar sem útreikningur er sýndur í tveimur tímabilum sýna samanlagðar tölur fyrir bæði tímabilin 100% þegar greitt er fyrir allt tímabilið.

Barnapeningar sýna greiðslur vegna barna en þær eru 4% fyrir hvert barn, af 100% mánaðargreiðslu fyrir tímabilið sem greitt er fyrir.

Tekjutengdir mánaðarpeningar sýna greiðslur vegna tekjutengdra mánaðarpeninga og getur umsækjandi átt rétt til þeirra í 3 mánuði.

Biðtími tekjutengingar sýnir að tekjutenging kemur ekki til útreiknings fyrr en einstaklingur hefur verið umsækjandi í hálfan mánuð eða 0,50 af mánuði.

Iðgjald í lífeyrissjóð sýnir þá upphæð sem er til frádráttar til greiðslu í lífeyrissjóð. Í sömu línu birtist til hvaða lífeyrissjóðs er greitt.

Iðgjald í séreignarsjóð (undanþegið staðgr.) sýnir þá upphæð sem er til frádráttar til greiðslu í séreignasjóð.

Iðgjald í séreignarsjóð (umfram undanþ. staðgr.) sýnir þá upphæð sem er til frádráttar til greiðslu í séreignasjóð en er umfram það sem er undanþegið staðgreiðslu.

Iðgjald í verkalýðsfélag sýnir þá upphæð sem er til frádráttar til greiðslu til stéttarfélags.

Staðgreiðsla – sýndur er skattstofn vegna mánaðargreiðslunnar, nýting persónuafsláttar og reiknuð staðgreiðsla sem er til frádráttar.

Persónuafsláttur sýnir hversu mikill persónuaflsáttur er nýttur við mánaðargreiðsluna.

Innheimtustofnun – sýnir upphæð sem greidd er til Innheimtustofnunar vegna meðlags.

Skerðing mán.peninga v/hlutastarfs – Sýnir skerðingu mánaðargreiðslna vegna hlutastarfs. Sýnt er tímabilið sem hlutastarfið skerðir og starfshlutfall einstaklingsins, en mánaðargreiðslur skerðast um þá hlutfallstölu. Að lokum birtist síðan upphæðin sem er  til frádráttar. Ef um endurgreiðslu er að ræða vegna þess að áður hafi skerðing verið of mikil þá birtist upphæðin sem plús tala.

Skerðing v/tekna - Sýnir skerðingu mánaðargreiðslna vegna tekna. Sýnt er tímabilið sem tekjurnar skerða og upphæð sem er  til frádráttar. Ef um endurgreiðslu er að ræða vegna þess að áður hafi skerðing verið of mikil þá birtist upphæðin sem plús tala.

Skerðing mán.peninga v/uppsagnar sýnir það tímabil sem skert er vegna biðtíma skv. X. kafla laga nr. 54/2006.

Skerðing mán.peninga v/höfnunar á úrræði sýnir það tímabil sem skert er vegna viðurlaga skv. XI. kafla laga nr. 54/2006.

Skerðing mán.peninga v/orlofs sýnir það tímabil sem skerðist þegar einstaklingur er skráður í orlof og fær hann ekki greitt fyrir sama tíma.

Skerðing mán.peninga v/vinnumarkaðsaðgerða sýnir það tímabil sem nýtt er vegna vinnumarkaðsaðgerða svo sem starfsþjálfunar, sérstakra átaksverkefna, reynsluráðningar og frumkvöðlastarfs. Einstaklingur sem er skráður í vinnumarkaðsaðgerð nýtir af rétti sínum til atvinnuleysistrygginga.

Skerðing mán.peninga v/biðtíma sýnir það tímabil sem skert er vegna viðurlaga.

Ekki atvinnulaus(skerðing mán.peninga) sýnir það tímabil sem skert er þegar umsækjandi er ekki metinn atvinnulaus og upphæð sem skert er um.

Skerðing mán.peninga v/veikinda sýnir það tímabil sem skert er þegar umsækjandi hefur verið veikur og þá upphæð sem skert er um. Hafi umsækjandi fengið ofgreitt kemur ofgreiðslan til frádráttar, þó aldrei meira en 25% af útborgun.

Skerðing mán.peninga v/brots á 39.gr. sýnir eldri ráðstöfun þar sem daggreiðslur höfðu verið skertar vegna ofgreiddra bóta/skuldar.    

Skerðing tekjutengingar gerist með sama hætti og skerðing mánaðargreiðslna en þá birtast í staðinn eftirfarandi textar.

 • Skerðing tekjutengingar v/hlutastarfs

 • Skerðing tekjutengingar v/uppsagnar

 • Skerðing tekjutengingar v/höfnunar á úrræði

 • Skerðing tekjutengingar v/orlofs

 • Skerðing tekjutengingar v/vinnumarkaðsaðgerða

 • Skerðing tekjutengingar v/biðtíma

 • Ekki atvinnulaus(skerðing tekjutengingar)

 • Skerðing tekjutengingar v/veikinda

 • Skerðing tekjutengingar v/brots á 39.gr.

 • Skerðing tekjutengingar v/bótaréttar

     

Lagt inn á bankareikning  sýnir bankareikningsnúmer sem lagt er inn á og þá upphæð sem greidd er í banka.

Flutt í skuldapott sýnir upphæð sem ofgreidd hefur verið og myndað skuld sem fer til innheimtu. Ef umsækjandi sækir áfram um atvinnuleysisbætur munu greiðslur til hans skerðast um allt að 25% þar til skuldin er innheimt en skuld umsækjanda sem er afskráður fer í innheimtu.

Flutt úr skuldapotti sýnir upphæð sem er til frádráttar og skerðir greiðslur í útborguninni. Upphæðin er vegna skuldar sem myndast hafði vegna ofgreiðslu. Skerðing getur verið allt að 25% af mánaðargreiðslu þar til skuld er að fullu innheimt.

Skuldastaða sýnir hver heildarskuld umsækjanda er við Vinnumálastofnun en skuldin hefur myndast vegna ofgreiðslna.

Innborgun (endurgreiðsla) sýnir innborgun inn í greiðslukerfi Vinnumálastofnunar. Innborgun á sér stað þegar umsækjandi hefur endurgreitt skuld.

Óútskýrt er texti sem gæti birst með eldri færslum og kemur í stað ráðstafana sem eru til jöfnunar á milli tölvukerfa þegar flutt er úr dagakerfi yfir í mánaðakerfi eða þegar skýringu hefur vantað vegna breytinga.

Skráðir mánuðir (E303) sýnir það tímabil sem einstaklingur hefur fengið greiddar atvinnuleysisbætur erlendis.

Tekjutengdir mánuðir (E303) sýnir það tímabil sem einstaklingur hefur nýtt af rétti sínum til tekjutengdra atvinnuleysisbóta þegar hann fékk greiddar atvinnuleysisbætur erlendis.

Greiddir vextir sýnir vexti sem Vinnumálastofnun greiðir vegna vangreiddra atvinnuleysisbóta.

Afdregnir vextir sýnir vexti sem umsækjandi greiðir Vinnumálastofnun vegna skuldar.

Fjármagnstekjuskattur af vöxtum – sýnir greiðslu Vinnumálastofnunar til Ríkisskattstjóra vegna vaxtagreiðslna. 

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu