Virkjum hæfileikana - alla hæfileikana

Vinnumálastofnun,  Öryrkjabandalag Íslands og Þroskahjálp hafa ákveðið að fara af stað með samstarfsverkefni sem miðar að því að skapa störf fyrir atvinnuleitendur með skerta starfsgetu.  Verkefnið hefur fengið nafnið Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana.  

Með þátttöku í verkefninu geta opinberar stofnanir og sveitarfélög ráðið til sín einstaklinga með skerta starfsgetu með stuðningi frá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar og vinnusamningi Öryrkja. Með gerð slíkra samninga fá launagreiðendur endurgreiðslu að hluta af  launum og launatengdum gjöldum.  

  • Samningurinn er þríhliða  á milli atvinnurekanda, starfsmanns og Tryggingastofnunar ríkisins.
  • Hámarksendurgreiðsla af launum og launatengdum gjöldum er 75% í tvö ár  og lækkar síðan um 10% á ári þar til 25% endurgreiðslu er náð.  Þá er endurgreiðsluhlutfallið ótímabundið.
  • Ráðningarfyrirkomulag er eins og almennt gerist og er vinnusamningur öryrkja ótengdur ráðningarsamningi.

Smelltu hér ef þú vilt skrá starf í verkefninu Virkjum hæfileikana - alla hæfileikana.

Virkjum hæfileikana

Nánar um verkefnið:

Um vinnusamninga fyrir fólk með skerta starfsgetu.
Vinnumálastofnun hefur heimild til að semja við atvinnurekendur á almennum vinnumarkaði um að ráða starfsfólk sem nýtur örorkulífeyris, örorkustyrks og endurhæfingarlífeyris. Miðað er við að einstaklingur hafi skerta starfsgetu og hafi ekki verulegar aðrar tekjur en greiðslur frá Tryggingastofnun.

 Umsjónaraðili samnings
Vinnumálastofnun sem sinnir atvinnumiðlun fatlaðra og starfsendurhæfingu verður  umsjónaraðili  vinnusamnings.  Umsjónaraðili verður tengiliður milli lífeyrisþegans, fyrirtækisins og Vinnumálastofnunar.

Hlutverk umsjónaraðila samningsins er  m.a. að fylgjast með því hvernig einstaklingnum vegnar í vinnunni, koma til aðstoðar ef eitthvað bjátar á og vera tengiliður gagnvart öðrum samningsaðilum.  Umsækjandi eða fyrirtæki hafa samband við umsjónaraðila.

 Fullt starf og hlutastarf
Vinnusamning má gera bæði um fullt starf og hlutastarf. Starfshlutfall má vera að hámarki 100%.  

 Launagreiðslur
Gerður er samningur um kaup og kjör sem skal vera sá sami og er gildandi á hverjum tíma milli launþega og atvinnurekanda. Í samningi skal tilgreindur vinnustaður og þau störf sem starfsmanni er ætlað að leysa af hendi. Skerðing bóta á starfstímabili fer eftir almennum ákvæðum um skerðingu bótagreiðslna á hverjum tíma samkvæmt tekjum.

Lífeyrisþegi þarf að endurskoða tekjuáætlun sína í samræmi við tekjur og athuga nýtingu skattkorts og skattþrep.

Dæmi: um laun vs. mótframlag

Hlutfall endurgreiðslu launa og launatengdra gjalda.
Hlutfall endurgreiðslu launa og launatengdra gjalda til viðkomandi fyrirtækis skal aldrei vera hærra en 75% og aldrei lægra en 25%.

Framkvæmd endurgreiðslu til fyrirtækja.
Vinnumálastofnun endurgreiðir atvinnurekanda mánaðarlega hlutfall af launum starfsmannsins í gegnum vefgátt atvinnurekanda. 

Vinnumálastofnun tekur ekki þátt í greiðslu yfirvinnu, bónusgreiðslna, álags eða slíkra greiðslna nema í undantekningartilvikum og þá með fyrirfram samþykki frá Vinnumálastofnun.

Tryggingastofnun gefur skattyfirvöldum upplýsingar um endurgreidd vinnulaun til atvinnurekanda.

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu