Starfsleitar - og hvatningarnámskeið


Atvinnuleitin frá A - Ö

Á námskeiðinu er farið yfir alla þætti sem tengjast atvinnuleitinni, undirbúning, framkvæmd og eftirfylgni.
Þátttakendur fá þjálfun og leiðbeiningar um hvernig haga beri atvinnuleitinni, hvar og hvernig leitað er að starfi, eignast fullbúna ferilskrá,  eru undirbúnir fyrir atvinnuviðtöl og eftirfylgni og öðlast getu til að takast á við atvinnuleitina með markvissum og árangursríkum hætti.
Námskeiðið er einstaklingsmiðað og innifelur m.a. einkatíma hjá ráðgjafa þar sem veitt er persónuleg og fagleg ráðgjöf. Einnig er fjallað  um helstu áskoranir, markmiðasetningu, virkni og leiðina til árangurs. 
Námskeiðið skiptist í 4 hluta, 2 – 2,5 klst í senn,  alls 8 – 10 klst.
Umsjón með námskeiðinu: HH Ráðgjöf - Ráðningarþjónusta og Mannauðsráðgjöf
Leiðbeinendur á námskeiðinu: Hulda Helgadóttir, Anika Ýr Böðvarsdóttir og Helga María Helgadóttir.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Færni, ferill, framkoma

Á námskeiðinu er fjallað um markvissar leiðir og hagnýt atriði til að koma sér á framfæri á vinnumarkaði.
Markmiðið er að þátttakendur verði öruggari í atvinnuleit og auki þannig líkur á að hún beri árangur.
Áhersla er lögð á að efla færni og virkni þátttakenda og nauðsyn þess að þekkja eigin styrkleika, áhugasvið og hæfni. Hver og einn mun búa til vandaða og greinargóða ferilskrá undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa sem gagnast mun í atvinnuleit og einnig verður farið í gagnleg atriði kynningarbréfs. Í kjölfarið verður farið yfir mikilvæg atriði atvinnuviðtals og fá þátttakendur þjálfun fyrir viðtöl í formi æfinga.
Færni í samskiptum, framkoma einstaklinga, árangursrík liðsheild og hvar tækifæri atvinnuleitar liggja verða í brennidepli á þessu námskeiði.
Fagfólk á hverju sviði mun leiðbeina og þjálfa þátttakendur.
Námskeiðið er 12 klst – þrír morgnar frá 9 til 13.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Framvegis fer með umsjón námskeiðsins. 

FÆRNIÞÆTTIR Á 21. ÖLDINNI. NÁMSKEIÐ ÆTLAÐ HÁSKÓLAMENNTUÐUM

  1. Þróun atvinnulífs, fjórða iðnbyltingin, þverfaglegir færniþættir sem vinnuveitendur telja mikilvægasta þegar þeir ráða starfsmenn í vinnu. Fjallað er um áherslur atvinnurekenda á færniþættina, samspil þeirra og tengingu við starfsánægju, styrkleika og trú á eigin færni.
  2. Styrkleikagreining unnin af þátttakendum og rætt hvernig talsmenn þátttakendur eru fyrir sjálfa sig, hagnýtar leiðir til að draga fram færni og reynslu í atvinnuleit.
  3. Að takast á við breytingar, farið í algengar áskoranir í breytingum og leiðir til að takast á við breytingar og nýta sér þær til aukinna lífsgæða og árangurs.
  4. Lykilþættir árangurs og ánægju, farið yfir atriði sem einkenna þá sem hafa náð árangri og mælast hátt í starfs- og lífsánægu.
  5. Þrautseigja og seigla, fjallað um áhrifamátt þrautseigju á eigin lífsferil, leiðir til að efla með sér þrautseigju og árangur þess s.s. að takast á við óvissu og streitu.
  6. Farið er ítarlega í undirbúning fyrir atvinnuviðtöl, markmiðssetningu, leiðir til að gera atvinnuleitina árangursríkari og mikilvægi þess að hlúa að sjálfum sér á atvinnuleitartímabili.

 

Námskeiðið er 17,5 klst.

Umsjón:  Sigríður Hulda Jónsdóttir, MA í náms- og starfsráðgjöf og MBA í stjórnum og viðskiptum. Sigríður Hulda er eigandi SHJ ráðgjafar sem sérhæfir sig í fræðsla og stjórnendaráðgjöf fyrir fyrirtæki, sjá www.shjradgjof.is og SHJ ráðgjöf á Facbook og Instagram. Sigríður hefur mjög mikla reynslu af fræðslu og námskeiðshaldi.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

Hæfnismat - hvert á ég að stefna?

Námskeiðið snýr að því að aðstoða þátttakendur við að greina hæfnisvið sitt og hjálpa þeim að átta sig á hvert þeir eiga að stefna. Námskeiðið er í formi fyrirlestra, einstaklingsvinnu og hópavinnu.   

Skipulag námskeiðsins:

Dagur 1: Kynning á námskeiðinu og áhugaverð dæmi úr raunheimum, bæði árangur og mistök. Farið yfir aðferðafræði og unnið að SVÓT greiningu (styrkleikar, veikleikgar, ógnanir og tækifæri) hvers þátttakanda.

Dagur 2: SVÓT greining borin saman við tækifæri og hindranir á vinnumarkaði og hvernig hægt sé að nýta sér það til að ná persónulegum árangri. Kynning á aðferðafræði hugarflugs (e. brainstorm).

Dagur 3: Kynning á Canvas aðferðafræðinni. Hver þáttakandi vinnur Canvas líkan (Business Model Canvas er vinsæl aðferðafræði við mat á tækifærum).

Dagur 4: Farið yfir Canvas líkön þátttakenda og opin vinnustofa.

Námskeiðið er 16 klst. Kennt verður í sal miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, mánudaga og fimmtudaga frá kl. 9-13 í tvær vikur, alls 4 skipti.

Leiðbeinendur: Páll Kr. Pálsson og Þórdís J. Wathne frá ráðgjafafyrirtækinu Áttum ehf.

fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Mitt líf mín framtíð - (fyrir 18-30 ára)

Tilgangur og markmið: Markmið námskeiðsins er að styðja við ungt fólk í atvinnuleit. Valdeflandi áherslur og persónuleg nálgun; að greina áhugasvið, styrkleika, taka ábyrgð og vinna á hagnýtan hátt næstu skref til náms eða starfs. Efnisþættir námskeiðs: Hver er ég og á hvaða leið er ég? Ferilskrárgerð. Þátttakendur vinna vandaða ferilskrá og fá einsaklingsaðstoð við það. Hvernig er hægt að skapa sér tækifæri? Lykilþættir sjálfstrausts. Á hverju hef ég áhuga? Þátttakendur taka áhugasviðskönnun og niðurstöður tengdar við störf og starfssvið. Samantekt og framtíðarmarkmið. Algengar spurningar í atvinnuviðtali ræddar og atvinnuviðtalið æft. Þátttakendur koma með atvinnuauglýsingar/námsumsóknir sem höfða til þeirra og atvinnuviðtalið æft út frá því/næstu skref skipulögð. Einstaklingsmiðuð nálgun.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Umsjón:  Sigríður Hulda Jónsdóttir

Ný tækifæri

Lögð er áhersla á að draga fram styrkleika þátttakenda um leið og áskoranir eru skilgreindar og leiðir til að takast á við þær markaðar í því skyni að efla lífsgæði og tækifæri. Fjallað er um þá færniþætti sem mikilvægir eru í atvinnulífi og skilgreina þátttakendur styrkleika sína og áskoranir út frá færniþáttunum.

Fjallað er um árangursrík samskipti og samvinnu í teymi, áhugasvið og starfsánægju, tengingu hæfni, áhuga og árangurs. Þátttakendur taka áhugasviðsgreiningu og vinna með niðurstöður sínar undir handleiðslu námskeiðshaldara. Farið er ítarlega í tengsl atvinnuleitar, reynslu og sjálfsmyndar og mikilvæg atriði í atvinnuviðtali. Námskeiðið byggir á innleggi kennara, virkni og samvinnu þátttakenda ásamt markmiðssetningu.

Námskeiðið er 17,5 klst.

Umsjón: Sigríður Hulda Jónsdóttir

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.  

Samskipti og sjálfsþekking (fyrir 18-30 ára)

Námskeiðið er ætlað ungu fólki sem hvorki er við nám eða störf og stendur á krossgötum í lífinu. Lögð verður áhersla á aukna sjálfsþekkingu, frumkvæði, betri samskiptafærni og sjálfstæði þátttakenda við að meta möguleika og taka ákvarðanir um mótun framtíðar sinnar.

Námskeiðið byggir á ráðgjöf fyrir þá sem vilja móta raunhæfa framtíðarsýn og auka vitund sína um eigin viðhorf, væntingar og hæfileika með það að markmiði að þátttakandinn fái betur notið sín í starfi, námi og leik.

Námskeiðið er 24 klst.

Umsjón:  Andri Tómas Gunnarsson

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Taktu stefnuna (fyrir 18-30 áara)

Markmið:
Að efla ungt fólk að takast á við hraðar breytingar og kröfur vinnumarkaðarins með því
að auka sjálfstraust og trú á eigin getu þannig að auðveldara verður að taka meðvitaða
ákvörðun um stefnu í lífinu.

Lýsing:
Á námskeiðinu er lögð áhersla á að þátttakendur efli sig á uppbyggilegan og jákvæðan
hátt þannig að þeir geti nýtt þau tækifæri sem bjóðast á vinnumarkaði. Þátttakendur fá
m.a. þjálfun í félagslegri færni, streitustjórnun, tjáningu, framkomu, að setja sér
markmið og áætlun um hvernig megi ná þeim. Fjallað verður um markvissar leiðir til að
koma sér á framfæri á vinnumarkaði og stuðningur og fræðsla veitt varðandi náms- og
atvinnutækifæri sem í boði eru. Veigamikill þáttur felst í hreyfingu og útivist, næringu og
heilsu.

Framkvæmd:
Framvegis – miðstöð símenntunar
Lengd: 36 klst

Skráning:
Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Vinnustaðarnám (fyrir 18-30 ára)

Vinnustaðanám er tækifæri fyrir unga atvinnuleitendur til að fá starfsreynslu og þjálfun hjá fyrirtækjum og stofnunum. Námskeiðið er fyrir ungt fólk á aldrinum 18-29 ára og er samvinnuverkefni Hins Hússins og Vinnumálastofnunar. Námskeiðið er í átta vikur og er þannig uppbyggt að fyrstu fjórar vikurnar koma þátttakendur á undirbúningsnámskeið í Hinu Húsinu. Í fjórðu vikunni er valinn starfsstaður með tilliti til óska þátttakandans, þar sem áhugasvið, menntun og reynsla er höfð til hliðsjónar. Starfsreynslan hefst í fimmtu vikunni og stendur í fjórar vikur. Þegar að starfsstaður er fundinn er gerður samningur við viðkomandi starfsstað og í kjölfarið kynnt verklag á eftirfylgd sem atvinnuráðgjafar Hins Hússins annast.

Námskeiðið er 8 vikur.

Umsjón: Hitt húsið

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Vítamín - (fyrir 18-30 ára)

Námskeiðið er fyrir ungt fólk á aldrinum 18 til 25 ára. Þátttakendum er veitt aðstoð við að hasla sér völl á vinnumarkaði með ýmsum leiðum. Markmiðið er að styrkja og virkja þátttakendur og aðstoða þá við að finna út hvað þeir vilja gera og hvernig þeir geta framkvæmt það.

Þátttakendur fá aðstoð við atvinnuleit, farið er í fjármálafræðslu, leiðir til að koma hugmyndum í framkvæmd eru skoðaðar, tækifæri erlendis könnuð og margt fleira. Reynt er að bjóða þátttakendum upp á tækifæri til þess að fá reynslu á vinnumarkaði í gegnum starfskynningu, sjálfboðaliðastarf eða með því að vinna að eigin hugmynd í Hinu húsinu.

Námskeiðið er 4 vikur.

Umsjón: Hitt húsið

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Fullkomin ferilskrá

Námskeiðið Fullkomin ferilskrá er ætlað ungu fólki í atvinnuleit og er markmið þess að þátttakendur eigi vandaða, nútímalega og faglega ferilskrá og auki þar með starfshæfni sína. Boðið er upp á námskeiðið bæði í stað- og fjarnámi.

Farið verður í allt ferli starfsumsóknar. Lögð verður áhersla á að hver þátttakandi skilgreini eigin styrkleika og verður því byrjað á styrkleikamati. Niðurstöður þeirrar vinnu verða svo nýttar til að búa til starfsumsókn, vinna ferilskrá og kynna sig í atvinnuviðtali hvort sem einstaklingur mætir á staðinn eða fari í viðtal í gegnum fjarfundarbúnað.

Fagaðilar á hverju sviði sjá um að leiðbeina þátttakendum.

Námskeiðið er 12 klst sem dreifist á þrjú til fjögur skipti.

Skráning á námskeið fer fram í gegnum netfangið namskeidhb@vmst.is Mikilvægt er að fram komi heiti námskeiðs, nafn og kennitala þátttakanda.

Framvegis fer með umsjón námskeiðsins. 


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

, má bjóða þér að prófa að spjalla við Vinný, nýtt snjallmenni Vinnumálastofnunar?
Vinný snjallmenni