Ábót íslensk fæðubót ehf

Framleiðslustjóri

Starf nr. SGA170110-02

Skráð á vefinn 10.01.2017

Framleiðslustjóri með græna fingur óskast hjá Ecospíru

Helstu verkefni:

- Almenn framleiðslustjórnun

- Vottunar-, gæða- og hreinlætiseftirlit

- Umsjón með dreifingu

- Eftirlit með hráefnisstöðu og innkaupaáætlanir

- Vöruþróun

- Utanumhald sölupantana

- Eftirlit með að viðhaldi véla og tækja

- Önnur störf þ.á.m. sölumál, uppskera, þrif, pökkun, útkeyrsla og fl.

Hæfniskröfur:

- Menntun og/eða reynsla í ylrækt eða matvælaiðnaði æskileg

- Bílpróf skilyrði.

- Námskeið eða reynsla í meðferð matvæla kostur.

- Íslensku- og eða enskukunnátta skilyrði

- Stundvísi og reglusemi

- Frumkvæði í starfi og mikið sjálfstæði í vinnubrögðum.

- Færni í mannlegum samskiptum og áreiðanleiki í vinnubrögðum.

- Hreint sakavottorð.

Ecospíra er matvælaframleiðslufyrirtæki sem stofnað var árið 2012 með starfstöð í Hafnarfirði. Ecospíra framleiðir spírur, grös, og smájurtir fyrir veitingahús, mötuneyti og smásölumarkað.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig hafa tilskilda eiginleika skaltu senda inn umsókn ásamt ferilskrá á info@ecospira.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2017.

 

Production Manager with green fingers needed by Ecospíra
Main projects:
- General Management
- Quality control
- Controlling distribution to customer
- Control of raw materials storage and procurement plans
- Production development
- Management of sales orders
- Checking maintenance of machineries and equipment
- Other odd jobs including sales, harvesting, cleaning, distribution etc.
Qualifications:
- Education and / or experience in horticultural or in the food industry desirable
- Driver license
- Good knowledge of English or Icelandic
- Punctuality
- Human relations skills
- Reliability practices.
- Clean record
Ecospíra is a living food company that was established in 2012, located in Hafnarfjörður.
Ecospíra produce sprouts and herbs for restaurants, cafeterias and the retail market.

All applications and inquiries are confidential and answered. If you are interested and think
you have the required qualities, submit an application with CV to info@ecospira.is.
The application deadline is by January 24, 2017.

Stöðugildi

1

Starfshlutfall

100%

Tenglar

Skrá mig á námskeið í ferilskrárgerð

Ferilskrárgerð

Nokkur góð ráð í

Atvinnuleitinni
 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu