Ábyrgðartímabil

Ábyrgð sjóðsins nær til krafna sem hafa gjaldfallið á síðustu 18 mánuðum fyrir gjaldþrotaúrskurð vinnuveitenda eða réttur hefur unnist til þeirra á því tímabili.  Heimilt er að miða við frestdag ef sú niðurstaða er hagstæðari fyrir kröfuhafa. 

Í sérstökum undantekningartilvikum er sjóðnum heimilt að ábyrgjast kröfur sem gjaldfallið hafa utan ábyrgðartímabils að því tilskildu að eðlilega hafi verið staðið að innheimtu þeirra.  Beiting þessarar heimildar skal þó ekki hafa í för með sér að ábyrgðartímabil verði lengra en 18 mánuðir.

 
Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu