Forms

This site is under construction

Job search

Sniðmát fyrir ferilskrá

Sniðmát fyrir yfirlit yfir atvinnuleit

Störf í boði

Umboð

Unemployment benefits

Sækja um atvinnuleysisbætur

Staðfesting vegna náms/Vottorð um skólavist

Staðfesting námsmanns

Tilkynning um tekjur

Breytingar á umsókn

Staðfesting á starfstímabili (Vottorð vinnuveitanda).
athugið að ef þetta skjal er opnað í Crome vafra, þarf að vista það í Adobe Acrobat Reader til að geta fyllt inn í það rafrænt.)

Umsókn um styrk vegna búferlaflutninga

Staðfesting frá stéttarfélagi

Yfirlýsing vegna námsloka

Yfirlýsing vegna starfsloka

Atvinnuleit í öðru aðildarríki

Leiðbeiningar fyrir þá sem fara í atvinnuleit til útlanda

U2 - Vottorð

U2- english

U2 - polish

Vottorð U1

Vottorð vinnuveitanda vegna U1

U1 in english

U1 in polish

Work permits for third country nationals/Erlent vinnuafl

Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar

Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna skorts á vinnuafli

Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi fyrir íþróttafólk

Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna

Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna náms

Umsókn um atvinnuleyfi vegna fjölskyldusameiningar

Tímabundið atvinnuleyfi til sérhæfðra starfsmanna á grundvelli þjónustusamninga

Umsókn um dvalarleyfi

Umsókn um búsetuleyfi

Ráðningarsamningur

Launakröfur og kærumál


Kröfulýsing launamanns

Kröfulýsing launamanns í excel

Orlofslaunakrafa
Yfirlýsing vegna gjaldþrota 

Yfirlýsing vegna gjaldþrota

Beiðni um aðgang að gögnum

Staðfesting frá stéttarfélagi

Sjálfstætt starfandi

Yfirlýsing um að hefja ekki rekstur/taka að sér verktakavinnu

Umsókn um endurútreikning bótaréttar skv. 38. grein

RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá.

Styrkumsóknir

Umsókn um styrk til ættleiðingar

Umsókn um námsstyrk

Vinnumarkaðsúrræði

Umsókn í vinnumarkaðsúrræði

Umsókn um námsstyrk

Umsókn um námssamning

Umsókn um sjálfboðaliðastarf

Starfsorka - frumkvöðlar

Þróun eigin viðskiptahugmyndar

Umsókn um þróun eigin viðskiptahugmyndar

Application "Development of Business Idea"

Final report - "Development of Business Idea"

Framvinduskýrsla "Þróun eigin frumkvöðlastarfs"

Lokaskýrsla - "Þróunar eigin frumkvöðlastarfs"

Progress report "Development of Business Idea"

Hunang Hunang logo