Innheimta ofgreiddra atvinnuleysisbóta

Ofgreiddar atvinnuleysisbætur ber að innheimta skv. 39. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. Geta skuldir myndast vegna ýmissa þátta en bótaþegum er tilkynnt um skuldamyndun á hverjum greiðsluseðli sínum eða með sendingu bréfs vegna ákvarðanna stofnunarinnar er leitt geta til skuldamyndunar. 

Skuldir vegna ofgreiddra atvinnuleysisbóta geta sem dæmi myndast vegna einhverra eftirfarandi þátta:

 • Tekna sem umsækjandi fær samhliða atvinnuleysisbótum, til dæmis vegna vinnu, frá lífeyrissjóðum, Tryggingastofnun, sjúkrasjóðum stéttarfélaga o.fl., þó að gættu frítekjumarki, sem er 71.262 kr. á mánuði,
 • Tímabila þar sem umsækjandi uppfyllti ekki skilyrði um atvinnuleysisbætur sbr. ótilkynntrar vinnu, dvalar erlendis, afplánun refsingar o.s.frv.
 • Ósamrýmanlegra greiðslna samhliða atvinnuleysisbótum sbr. sjúkra- og slysadagpeninga vegna óvinnufærni, að fullu eða að hluta, ætluðum til framfærslu, endurhæfingarlífeyris, fæðingarorlofs, greiðslna til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna utan endurgreiðslu kostnaðar, greiðslna vegna orlofs og starfsloka. 

Ofgreiddar atvinnuleysisbætur eru innheimtar á eftirfarandi hátt:

Umsækjandi fær áfram greiddar atvinnuleysisbætur:

 • Umsækjanda er tilkynnt ákvörðun Vinnumálastofnunar og upphæð ofgreiddra atvinnuleysisbóta á mínum síðum eða bréfleiðis.

 • Heimilt er að skuldajafna ofgreiddum atvinnuleysisbótum á móti síðar tilkomnum atvinnuleysisbótum sama einstaklings en þó aldrei hærri fjárhæð en sem nemur 25% af síðarnefndu atvinnuleysisbótunum í hverjum mánuði.

 • Afskrái umsækjandi sig af atvinnuleysisskrá eru eftirstöðvar skuldar vegna ofgreiddra atvinnuleysisbóta innheimtar skv. neðangreindu.

Umsækjandi fær ekki greiddar atvinnuleysisbætur:

 • Umsækjanda er tilkynnt ákvörðun Vinnumálastofnunar og upphæð ofgreiddra atvinnuleysisbóta með 15% álagi með sendingu innheimtubréfs.
 • Fella skal niður álagið samkvæmt 2. mgr. 39. gr. laga nr. 54/2006, færi hinn tryggði rök fyrir því að honum verði ekki kennt um þá annmarka er leiddu til ákvörðunar Vinnumálastofnunar.
 • Verði umsækjandi ekki við greiðsluáskorun Vinnumálastofnunar er málið sent til Innheimtumiðstöðvar Sýslumannsins á Blönduósi til frekari innheimtu.

Ákvarðanir Vinnumálastofnunar um endurkröfu ofgreiddra atvinnuleysisbóta eru aðfararhæfar. Athuga ber að stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum innheimtu nema að því marki að aðför frestast þar til úrskurður velferferðarmála liggur fyrir.

Endurgreiðsla:

Hægt er að greiða upp skuld við Vinnumálastofnum með því að millifæra inn á eftirfarandi bankareikning:
0001 – 26 – 025417
Kennitala: 430169-3949

Nauðsynlegt er að endurgreiðsla berist frá reikningi sem skráður er á viðkomandi skuldara.

Innheimta dagsekta:

Álagning dagsekta á atvinnurekendur vegna brota á lögum nr. 42/2010 um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, er í höndum Vinnumálastofnunar.

 • Þegar ákvörðun um dagsektir liggur fyrir er aðila sent bréf þess efnis og fjárhæð dagsekta tilgreind. Fer innheimta þeirra fram með þeim hætti að innheimtubréf er sent til atvinnurekandans og verði hann ekki við greiðsluáskorun innan gefins frests, er málið sent til Innheimtumiðstöðvar Sýslumannsins á Blönduósi til frekari innheimtu.
 • Ákvarðanir Vinnumálastofnunar um álagningu dagsekta eru aðfararhæfar. Athuga ber að stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum innheimtu. Heimilt er að kæra ákvörðun Vinnumálastofnunar til Velferðarráðuneytisins innan fjögurra vikna frá því að tilkynnt var um hana.
 •  Greiðslustofa fer með málefni innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta og innheimtu dagsekta hjá Vinnumálastofnun og er netfang deildarinnar vegna fyrirspurna, andmæla eða beiðna um rökstuðning: innheimta@vmst.is

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

, má bjóða þér að prófa að spjalla við Vinný, nýtt snjallmenni Vinnumálastofnunar?
Vinný snjallmenni