Kærur og málsmeðferð

Ef atvinnuleitandi fellir sig ekki við ákvörðun Vinnumálastofnunar hefur hann möguleika á því að skjóta ákvörðun til úrskurðarnefndar velferðarmála Atvinnuleitandi hefur einnig þann kost að kvarta til Umboðsmanns Alþingis ef hann telur sig hafa  verið beittan rangindum af hálfu Vinnumálastofnunar.  Það er þó almennt ekki hægt að kvarta til Umboðsmanns Alþingis fyrr en úrskurðarnefnd hefur fellt úrskurð sinn í málinu. Atvinnuleitendur geta einnig lagt ágreining sinn undir dómstóla með venjulegum hætti.

Úrskurðarnefnd velferðarmála

Úrskurðarnefnd velferðarmála starfar á grundvelli laga nr. 85/2015 um úrskurðarnefnd velferðarmála sbr. einnig 11. og 12. gr. laga um atvinnuleysistryggingar. Nefndin er sjálfstæð kærunefnd og hlutverk hennar er að kveða upp úrskurði í kærumálum á sviði velferðarmála, m.a.  um ágreiningsefni sem kunna að rísa á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar og laga um vinnumarkaðsaðgerðir.

Sætti atvinnuleitandi sig ekki við ákvörðun Vinnumálastofnunar getur hann kært ákvörðun stofnunarinnar til úrskurðarnefndarinnar. Úrskurðir nefndarinnar fela í sér endanlega stjórnvaldsákvörðun.


Kæra til úrskurðanefndar

Kæra til úrskurðarnefndarinnar skal vera skrifleg.  Kærueyðublöð má nálgast á vefsíðu Velferðarráðuneytisins

Það er ekki nauðsynlegt að nota stöðluð kærueyðublöð en kæra til nefndarinnar þarf að vera skrifleg.  Þá þurfa nauðsynlegar upplýsingar að koma fram í kæru. t.d.: 

  1. Upplýsingar um kæranda (nafn, kennitala, símanúmer, heimilisfang og netfang)
  2. Upplýsingar um ákvörðun Vinnumálastofnunar sem kærð er. (Æskilegt er að með kæru fylgi afrit af ákvörðun.)
  3. Kröfugerð (Hvaða niðurstöðu er kærandi að sækjast eftir með kæru sinni?)
  4. Rökstuðningur fyrir kæru (Sjónarmið kæranda og rök fyrir því að kærunefnd ætti að fallast á kröfur).

Kærufrestur

Frestur til að kæra ákvarðanir Vinnumálastofnunar til úrskurðarnefndarinnar er þrír mánuðir frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun stofnunarinnar.

Málsmeðferð fyrir kærunefnd

Mál fyrir úrskurðarnefndinni hefst ávallt á kæru frá atvinnuleitanda. 

Þegar kæra berst kærunefnd óskar nefndin eftir öllum gögnum í málinu frá Vinnumálastofnun. Þá er Vinnumálastofnun veittur frestur til að færa fram umsögn í málinu þar sem fram koma málavextir og lagarök fyrir ákvörðun stofnunarinnar.

Úrskurðarnefndin skal tryggja að aðili máls eigi þess kost að tjá sig áður en nefndin úrskurðar í málinu. Nefndin sendir því afrit af gögnum málsins og gefur kærandi færi á að kynna sér málsgögn og tjá sig um umsögn Vinnumálastofnunar.  Þegar allar upplýsingar eru taldar liggja fyrir er málið tekið til úrlausnar og kveðinn upp úrskurður í málinu. 

Málsmeðferð fyrir úrskurðarnefndinni er almennt skrifleg en nefndin getur þó kallað málsaðila á sinn fund. Málsmeðferð fyrir nefndinni er kæranda að kostnaðarlausu.

Úrskurðarnefndin leitast við að kveða upp úrskurð innan þriggja mánaða eftir að henni berst mál. Kæra til nefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar. 

Úrskurðir

Úrskurðir nefndarinnar eru birtir á vefnum: https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/

Eldri úrskurðir nefndarinnar frá 2002 til 2007 má nálgast hér

Nöfn einstaklinga og heimilisföng koma ekki fram við opinbera birtingu á úrskurðum nefndarinnar.

Aðsetur úrskurðarnefndarinnar:

Úrskurðarnefnd velferðarmála
Katrínartún 2
105 Reykjavík


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni