Tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar

Heimilt er að veita útlendingi tímabundið atvinnuleyfi ef nánasti aðstandandi hans er íslenskur ríkisborgari eða hefur tiltekin atvinnuleyfi hérlendis, sbr. 12. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Skilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a.:

 • að útlendingur :
  • Hafi útgefið dvalarleyfi sem nánasti aðstandandi íslensks ríkisborgara samkvæmt lögum um útlendinga nr. 80/2016 eða
  • Sé aðstandandi útlendings sem hefur fengið eitt af eftirtöldum atvinnuleyfum:
   • Tímabundið atvinnuleyfi sem tengist dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sbr. 11. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga ,
   • Tímabundið dvalarleyfi á grundvelli alþjóðlegrar verndar samkvæmt lögum um útlendinga nr. 80/2016.
   • Ótímabundið dvalarleyfi samkvæmt lögum um útlendinga nr. 80/2016.
   • Tímabundið atvinnuleyfi vegna náms þegar nám telst framhaldsnám á háskólastigi, doktorsnám eða rannsóknir hér á landi eða útlendingur hafi endurnýjað dvalarleyfi vegna náms samkvæmt lögum um útlendinga þar sem viðkomandi útlendingur hefur lokið námi hér á landi.
   • Tímabundið atvinnuleyfi fyrir íþróttafólk þar sem gildistími atvinnu og dvalarleyfis nemur a.m.k. einu ári.

Útlendingastofnun framkvæmir mat á því hvort erlendur ríkisborgari uppfyllir skilyrði fyrir útgáfu dvalarleyfa sem tilgreind eru hér að ofan. Upplýsingar hvað það varðar má nálgast á vef Útlendingastofnunar

Hafa samband

Þurfir þú frekari leiðbeiningar má hafa samband með því að senda tölvupóst á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða á símatíma atvinnuleyfa. Yfirlit símatíma má finna hér.

Nauðsynleg gögn með umsókn um nýtt tímabundið atvinnuleyfi vegna fjölskyldusameiningar:

1. Frumrit af umsókn um tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar.
2. Ráðningarsamningur milli útlendings og atvinnurekanda þar sem m.a. þarf að koma fram:

a. Upplýsingar um fyrirhugað starf útlendings hjá atvinnurekandanum og starfsfyrirkomulag. Þá skal einnig tilgreina starfstöð.
b. Upplýsingar um lífeyrissjóð sem greiða á til vegna starfa útlendings.
c. Launakjör útlendings þurfa að vera í samræmi við gildandi kjarasamninga. Allar launatölur þurfa að koma fram á samningi.

Hér má nálgast almennar leiðbeiningar við að fylla út umsókn um atvinnuleyfi. 

Hér má einnig nálgast almennan gátlista við að fylla út ráðningarsamning samhliða umsókn um atvinnuleyfi. 

Hvert skal skila umsókn um atvinnuleyfi

Umsókn skal skilað til Útlendingastofnunar, Dalvegi 18, 201 Kópavogi eða viðeigandi skrifstofu sýslumannsembættanna utan höfuðborgarsvæðisins.  


Hvenær má starfsmaður hefja störf?

Starfsmaður má ekki hefja störf fyrr en atvinnuleyfi er veitt.

Öll atvinnuleyfi eru bundin við tiltekinn atvinnurekanda og flytjast ekki með útlendingi til nýs atvinnurekanda. Útlendingur sem starfar hjá fleiri en einum atvinnurekanda þarf því að sækja um atvinnuleyfi hjá hverjum og einum atvinnurekanda og er það auðsótt teljist almenn skilyrði fyrir útgáfu atvinnuleyfis á grundvelli fjölskyldusameiningar uppfyllt.

Endurnýjun umsóknar:

Með umsókn um framlengingu á atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn, þ.e. umsóknareyðublaði og ráðningarsamningi og gæta að nauðsynlegar upplýsingar komu fram á þeim gögnum. Sé umsókn um framlengingu leyfis hjá sama atvinnurekanda skilað áður en fyrra leyfi rennur út má starfsmaður halda áfram störfum meðan umsókn um framlengingu er til vinnslu.

Það er á ábyrgð beggja umsækjanda að leggja fram þau gögn sem eru á listanum. Ef öll gögn eru ekki lögð fram með umsókninni eða upplýsingum á þeim er ábótavant leiðir það til þess að afgreiðslan tefst eða umsókninni verður synjað. Vinnumálastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum ef stofnunin telur þörf á.

Nýr atvinnurekandi:

Með umsókn um nýtt atvinnuleyfi hjá nýjum atvinnurekanda þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn, þ.e. umsóknareyðublaði og ráðningarsamningi. Gæta þarf að nauðsynlegar upplýsingar komi fram á þeim gögnum og afla umsagnar stéttarfélags áður en umsókn er skilað inn til úrvinnslu.

Starfsmaður lætur af störfum:

Láti starfsmaður af störfum áður en atvinnuleyfi rennur út er umsækjendum skylt að upplýsa Vinnumálastofnun um það. Nægjanlegt er að tilkynna um starfslok með tölvupósti á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is.

Almennar reglur viðeigandi kjarasamnings gilda um uppsögn starfsmanns enda skuli starfsmenn sem starfa á grundvelli atvinnuleyfa njóta sömu réttinda og innlendir starfsmenn.


Nánari upplýsingar:

Sé þörf á nánari upplýsingum eða leiðbeiningum en finna má á vef stofnunarinnar má senda erindi á 
netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða hafa samband á símatíma. 

Yfirlit yfir símatíma má finna hér.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni