Tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna

Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna, sbr. 11. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga, þegar eftirfarandi skilyrði eru m.a. uppfyllt:

1. Að útlendingur sem sótt er um atvinnuleyfi vegna sé handhafi einhvers af eftirfarandi dvalarleyfa:

  • bráðabirgðadvalarleyfi,
  • dvalarleyfi fyrir hugsanlegt fórnarlamb mansals,
  • dvalarleyfi fyrir fórnarlamb mansals,
  • dvalarleyfi fyrir foreldra
  • dvalarleyfi á grundvelli lögmæts tilgangs

2. Að almenn skilyrði 1. mgr. 7. gr. laganna séu uppfyllt. Í því felst m.a. að umsókn fylgi ráðningarsamningur sem uppfyllir skilyrði kjarasamninga og að umsögn viðeigandi stéttarfélags liggi fyrir.

Hafa samband

Þurfir þú frekari leiðbeiningar má hafa samband með því að senda tölvupóst á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða á símatíma atvinnuleyfa. Yfirlit símatíma má finna hér.

Nauðsynleg gögn með umsókn um nýtt tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna:

1Frumrit af umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakara ástæðna
2. Ráðningarsamningur milli útlendings og atvinnurekanda þar sem m.a. þarf að koma fram:

a. Upplýsingar um fyrirhugað starf útlendings hjá atvinnurekandanum og starfsfyrirkomulag.
b. Upplýsingar um lífeyrissjóð sem greiða á til vegna starfa útlendings.
c. Launakjör útlendings þurfa að vera í samræmi við gildandi kjarasamninga. Allar launatölur þurfa að koma fram á samningi.

3. Umsögn viðeigandi stéttarfélags þarf að liggja fyrir (reitur IV.) nema stéttarfélag sé EFLING stéttarfélag. Í þeim tilvikum aflar stofnunin þeirrar umsagnar.
4. Umsókn og ráðningarsamningur skulu undirrituð af bæði starfsmanni og atvinnurekanda. 
5. Vinsamlegast athugið að ekki er krafa um að notast sé við staðlað form ráðningarsamnings af vef Vinnumálastofnunar en gæta þarf að því að efnislegar kröfur til samnings eru þær sömu. Sjá nánar almennan gátlista hér að neðan.

Hér má nálgast almennar leiðbeiningar við að fylla út umsókn um atvinnuleyfi. 

Hér má einnig nálgast almennan gátlista við að fylla út ráðningarsamning samhliða umsókn um atvinnuleyfi. 

Hvert skal skila umsókn um atvinnuleyfi

Umsókn skal skilað til Útlendingastofnunar, Dalvegi 18, 201 Kópavogi eða viðeigandi skrifstofu sýslumannsembættanna utan höfuðborgarsvæðisins.  

 Hvenær má starfsmaður hefja störf?

Starfsmaður má ekki hefja störf fyrr en atvinnuleyfi er veitt. 

Öll atvinnuleyfi eru bundin við tiltekinn atvinnurekanda og flytjast ekki með starfsmanni til nýs atvinnurekanda. Útlendingur sem starfar hjá fleiri en einum atvinnurekanda þarf því að sækja um atvinnuleyfi hjá hverjum og einum atvinnurekanda og er það auðsótt teljist almenn skilyrði fyrir útgáfu atvinnuleyfis á grundvelli sérstakra ástæðna uppfyllt. 

 


Endurnýjun umsóknar:

Með umsókn um framlengingu á atvinnuleyfi á grundvelli sérstakra ástæðna þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn, þ.e. umsóknareyðublaði og ráðningarsamningi og gæta þarf að nauðsynlegar upplýsingar komi fram á þeim gögnum. Sé umsókn um framlengingu leyfis hjá sama atvinnurekanda skilað áður en fyrra leyfi rennur út má starfsmaður halda áfram störfum meðan umsókn um framlengingu er til vinnslu.

Það er á ábyrgð beggja umsækjanda að leggja fram þau gögn sem eru á listanum. Ef öll gögn eru ekki lögð fram með umsókninni eða upplýsingum á þeim er ábótavant leiðir það til þess að afgreiðsla tefst eða umsókninni verður synjað. Vinnumálastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum ef stofnunin telur þörf á.

Nýr atvinnurekandi:

Með umsókn um nýtt atvinnuleyfi hjá nýjum atvinnurekanda þarf að skila inn sömu gögnum og með nýrri umsókn, þ.e. umsóknareyðublaði og ráðningarsamningi. Gæta þarf að nauðsynlegar upplýsingar komi fram á þeim gögnum og afla umsagnar stéttarfélags áður en umsókn er skilað inn til úrvinnslu.

Starfsmaður lætur af störfum:

Láti starfsmaður af störfum áður en atvinnuleyfi rennur út er umsækjendum skylt að upplýsa Vinnumálastofnun um það.  Nægjanlegt er að senda tilkynningu með tölvupósti á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is

Almennar reglur viðeigandi kjarasamnings gilda um uppsögn starfsmanns enda skuli starfsmenn sem starfa á grundvelli atvinnuleyfa njóta sömu réttinda og innlendir starfsmenn. 


Nánari upplýsingar  

Sé þörf á nánari upplýsingum eða leiðbeiningum en finna má á vef stofnunarinnar má senda erindi á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða hafa samband á símatíma.

Yfirlit yfir símatíma má finna hér.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni