Foreldri getur orðið fyrir tekjumissi við það að fara í sorgarleyfi þar sem greiðslum frá Vinnumálastofnun er ætlað að bæta hluta tekjumissis foreldris sem leggur niður störf í sorgarleyfi. Tekjumissinn sem Vinnumálastofnun er ekki ætlað að bæta er foreldri heimilt að fá bættan frá vinnuveitanda án þess að komi til skerðingar á greiðslum frá Vinnumálastofnun, þó án vinnuframlags foreldris.


Eftirlit

Mánaðarlega er framkvæmt eftirlit sem felst í því að keyrðar eru saman upplýsingar um greiðslur frá Vinnumálastofnun við skrár skattyfirvalda.

Skerðing á greiðslum

Foreldri er heimilt að fá þann tekjumissi bættan sem greiðslum frá Vinnumálastofnun er ekki ætlað að bæta.

Greiðslur frá vinnuveitanda sem eru ætlaðar fyrir annað tímabil en það sem foreldri var í sorgarleyfi skerða ekki greiðslur frá Vinnumálastofnun.

Heimilt er að taka tillit til kjarasamningsbundinna launahækkana, annarra kjarasamningsbundinna greiðslna og launabreytinga sem rekja má til breytinga á störfum foreldris fram að upphafsdegi sorgarleyfis.

Ósamrýmanleg réttindi

Foreldri sem nýtur greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði á grundvelli laga um fæðingar- og foreldraorlof getur ekki á sama tímabili nýtt rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur greiðslna úr Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar getur ekki á sama tímabili nýtt sér rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur slysadagpeninga samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga, sjúkradagpeninga samkvæmt lögum um sjúkratryggingar eða endurhæfingarlífeyris samkvæmt lögum um félagslega aðstoð getur ekki á sama tímabili nýtt sér rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóði stéttarfélags getur ekki á sama tímabili nýtt rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur bóta frá tryggingafélagi sem koma í stað launa vegna tímabundins atvinnutjóns getur ekki á sama tímabili nýtt rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur greiðslna samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna getur ekki á sama tímabili nýtt sér rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi.

Foreldri sem nýtur orlofslauna eða greiðslna vegna starfsloka getur ekki nýtt sér rétt sinn til greiðslna í sorgarleyfi á sama tímabili og þær greiðslur eiga við um.

Greiðslur frá öðrum ríkjum vegna sama barnsmissis, sömu andvanafæðingar eða sama fósturláts, fyrir sama tímabil, koma til frádráttar greiðslum í sorgarleyfi.

Leiðrétting á greiðslum

Hafi foreldri fengið of lágar greiðslur

Hafi foreldri fengið lægri greiðslur frá Vinnumálastofnun en því bar samkvæmt álagningu skattyfirvalda ber Vinnumálastofnun að greiða þá fjárhæð sem vangreidd var til foreldris ásamt vöxtum fyrir það tímabil sem féð var í vörslu Vinnumálastofnunar. Skulu vextir vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður og birtir á hverjum tíma skv. 1. mgr.  gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. Sama á við þegar niðurstaða úrskurðarnefndar velferðarmála leiðir til þess að foreldri hafi átt rétt á greiðslum frá Vinnumálastofnun en hafi áður verið synjað um greiðslur eða reiknaðar lægri greiðslur. Þegar greiðslur frá Vinnumálastofnun eru vangreiddar vegna skorts á upplýsingum falla vextir niður.

Hafi foreldri fengið of háar greiðslur

Hafi foreldri fengið hærri greiðslur frá Vinnumálastofnun en því bar samkvæmt álagningu skattyfirvalda eða af öðrum ástæðum ber foreldri að endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var að viðbættu 15% álagi. Fella skal niður álagið færi foreldri rök fyrir því að því verði eigi kennt um þá annmarka er leiddu til ákvörðunar Vinnumálastofnunar.

Mikilvægi þess að tilkynna um breytingar

Mikilvægt er að foreldri tilkynni Vinnumálastofnun um öll þau tilvik sem leitt geta til of hárra greiðslna frá stofnuninni, þ.m.t. ef breytingar verða á tímabili sorgarleyfis eða tekjum.

Endurúthlutun réttinda

Foreldri kann að eiga inni rétt til  sorgarleyfis og greiðslna frá Vinnumálastofnun í kjölfar endurgreiðslu ef önnur skilyrði til þess eru uppfyllt, s.s. samkomulag við vinnuveitanda um tilhögun sorgarleyfis og að réttur til sorgarleyfis hafi ekki fallið niður vegna tímamarka.

 


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni