Niiðurfelling bótaréttar í 40 bótadaga. Hafnar atvinnutilboði af heilsufarsástæðum. Staðfest.
Nr. 35 - 2006

Úrskurður

 

Hinn 4. maí 2006 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 35/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta nr. 1 fyrir höfuðborgarsvæðið ákvað á fundi sínum sem haldinn var þann 20. mars 2006 að réttur Y til atvinnuleysisbóta skyldi falla niður í 40 bótadaga á grundvelli 1. mgr. 13. gr., sbr. 4. tölul. 5. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvörðun þessi var tekin með vísan til þess að Y hafnaði þremur atvinnutilboðum sem dagsett voru þann 19. janúar sl.

 

2.

Y kærði framangreinda ákvörðun úthlutunarnefndar til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi þann 27. mars 2006.  Í bréfi sínu segist hann vilja taka það fram að hann hafi ekki fengið nein atvinnutilboð fyrr en hann sjálfur hafði samband við vinnumiðlun.  Einnig vilji hann taka fram að vegna bakvandamála eigi hann mjög erfitt með að starfa við byggingavinnu þar sem lyfta þurfi þungum hlutum.

            Í gögnum málsins liggja fyrir þrjú atvinnutilboð frá 19. janúar 2006.  Samkvæmt tilboði frá D ehf. var um að ræða verkamannavinnu við handsamsetningu eða flokkun.  Um var að ræða upplímingu á auglýsingum fyrir veltiskilti á verkstæði, uppsetningu á auglýsingum, viðhaldi veltiskilta og fleira tilfallandi. Samkvæmt atvinnutilboði frá B ehf. var um að ræða verkamannavinnu við húsbyggingar og fólst starfið í vinnu við steypusögun, kjarnaborun, múrbrot, rif, hellulagnir o.fl.  Samkvæmt tilboði frá I var einnig um að ræða verkamannavinnu við húsbyggingar og var tekið fram að um líkamlega erfitt starf væri að ræða.  Samkvæmt svæðisvinnumiðlun hafnaði hann öllum tilboðunum vegna skertrar vinnufærni.

            Fyrirliggjandi í málinu eru þrjú læknisvottorð.  Í læknisvottorði frá 28. desember 2005 segir að Y sé vinnufær til almennra starfa.  Í læknisvottorðum frá 31. janúar og 10. mars 2006  segir að Y geti vegna langvinnra verkja í baki ekki verið í þungri vinnu þar sem þurfi að bera eða standa lengi í einhæfum stellingum

            Samkvæmt umsókn Y hjá svæðisvinnumiðlun sem dagsett er þann 29. desember 2005 kvaðst Y vera almennt vinnufær og neitar skertri vinnufærni.   Jafnframt lagði hann fram læknisvottorð sem staðfesti almenna vinnufærni hans.  Í umsókninni óskar hann eftir afgreiðslustarfi á lager eða við vöruafgreiðslu svo og verkamannastarfi við handpökkun eða aðra verksmiðjuvinnu.

 

 

Niður­staða

 

1.

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar, eiga launamenn og sjálfstætt starfandi einstaklingar sem verða atvinnulausir rétt á bótum úr Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögunum, enda séu þeir í atvinnuleit og fullfærir til vinnu.  Samkvæmt 6. tölul. 2. gr. laganna er skilyrði bótaréttar að vera reiðubúinn til að ráða sig til allra almennra starfa.

Þetta skilyrði er áréttað frekar í 1. gr. reglugerðar um greiðslu atvinnuleysisbóta nr. 545/1997 en þar segir eftirfarandi:

 

,,Til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum þarf umsækjandi í atvinnuleit samkvæmt 1. gr. laga um atvinnuleysistryggingar að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a.         Að vera reiðubúinn til að ráða sig til allra almennra starfa, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og starfskjör í samræmi við 1. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980.

b.         Að vera fullfær til vinnu.

c.         Að fylgja starfsleitaráætlun sem gerð hefur verið á vegum svæðisvinnumiðlunar, sbr. 15. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, eða skrá sig vikulega hjá svæðisvinnumiðlun/skráningaraðila.

 

 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga um atvinnuleysistryggingar veldur það missi bótaréttar að neita starfi sem býðst fyrir milligöngu svæðisvinnumiðlunar eða á annan sannanlegan hátt, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og starfskjör öll í samræmi við 1. gr. laga  um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980.  Samkvæmt 5. mgr. 13. gr. gilda ákvæði 4. tölul. 5. gr. laganna um missi bótaréttar samkvæmt greininni.  Réttur til bóta samkvæmt þessum tölulið fellur niður í 40 bótadaga í fyrsta sinn og skerðist bótatímabil sem því nemur. Missi maður aftur rétt til bóta öðlast hann ekki bótarétt að nýju, nema hann sanni að hann hafi stundað vinnu í samfellt sex vikur eftir að hann missti bótaréttinn.

 

2.

Kærandi fékk þrjú atvinnutilboð þann 19. janúar sl.  Kærandi hafnaði öllum atvinnutilboðunum vegna skertrar vinnufærni og lagði fram læknisvottorð því til staðfestingar.  Í umsókn hjá svæðisvinnumiðlun hálfum mánuði áður kvaðst kærandi almennt vinnufær og hafnaði skertri vinnufærni.

Í umsókn um atvinnuleysisbætur felst yfirlýsing um að umsækjandi óski eftir því að fá greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleit stendur.  Sú atvinnuleit má almennt ekki vera háð þeim fyrirvara að aðeins ákveðnar tegundir starfa eða ákveðinn vinnutími komi til greina þannig að önnur störf séu útilokuð, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 12/1997 þar sem segir að þeir sem eiga rétt til bóta samkvæmt lögunum skuli vera reiðubúnir til að ráða sig til allra almennra starfa.

Við umsókn hjá svæðisvinnumiðlun lagði kærandi fram læknisvottorð sem staðfesti almenna vinnufærni hans. Kæranda voru afhent atvinnutilboð í samræmi við það. Um var að ræða tvö störf í byggingavinnu og eitt starf við uppsetningu á veltiskiltum. Eftir að honum höfðu borist atvinnutilboðin lagði hann fram læknisvottorð um skerta vinnufærni.  Að mati úrskurðarnefndar bar kæranda að þiggja eitt framkominna atvinnutilboða að viðlögðum bótamissi samkvæmt 4. tölul. 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar.

 

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta að staðfesta beri ákvörðun úthlutunarnefndar um niðurfellingu bóta­réttar kæranda í 40 bóta­daga samkvæmt 1. mgr. 13. gr., sbr. 4. tölul. 5. gr. laga nr. 12/1997. 

 

Úr­skurðar­orð

 

Staðfest er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta nr. 1 fyrir höfuðborgarsvæðið frá 20. mars 2006 um að Y skuli sæta niðurfellingu bótaréttar í 40 bótadaga.

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.