Vinnumálastofnun er nauðsynlegt að vinna með persónuupplýsingar einstaklinga til þess að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Hjá stofnuninni eru gerðar ríkar kröfur um öryggi við vinnslu persónuupplýsinga og að leynd upplýsinga og trúnaði sé viðhaldið í samræmi við lög, reglur og eigin öryggisstefnu.

Hér er unnt að nálgast fræðslu um meðferð Vinnumálastofnunar á persónuupplýsingum. Jafnframt er hægt að nálgast frekari upplýsingar um upplýsingaöryggi og vinnsluskrá Vinnumálastofnunar.

Hvaða persónuupplýsingar er unnið með hjá Vinnumálastofnun ?

Vinnumálastofnun vinnur m. a. með:

-Upplýsingar um auðkenni einstaklinga og fjölskylduhagi,

t.d. nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, hjúskaparstöðu, fjölskylduhagi, samskiptasögu.

-Upplýsingar um menntun og vinnusögu einstaklinga,

t.d. menntun, prófgráður, akstursheimildir, námsframvindu, upplýsingar um námslok, atvinnusögu, starfshlutfall, upplýsingar um starfslok og orlofstöku.

-Fjárhags og bankaupplýsingar,

t.d. bankareikningsnúmer, tekjuupplýsingar, skattskil, reiknað endurgjald, lífeyrissjóðsgreiðslur umsækjenda og stéttarfélagsaðild.

-Heilsufarsupplýsingar,

t.d. upplýsingar um starfsgetu og réttindi einstaklinga í öðrum tryggingakerfum.

-Starfrænar upplýsingar,

t.d. um heimsóknir á heimasíðu og á mínar síður Vinnumálastofnunar s.s. tölvuauðkenni (IP-tölur) og vefmælingar.

 

Hvaðan fær Vinnumálastofnun þessar upplýsingar ?

Vinnumálastofnun aflar upplýsinga frá einstaklingunum sjálfum, opinberum sem og einkaaðilum t.d.:

-Umsækjanda sjálfum,

-Atvinnurekendum,

-Lífeyrissjóðum,

-Stéttarfélögum,

-Öðrum ríkisstofnunum, s.s. Ríkisskattstjóra, Tryggingastofnun ríkisins, Útlendingastofnun, menntastofnunum,  Lánasjóði íslenskra námsmanna, Sjúkratryggingum Íslands og tollyfirvöldum.

 

Af hverju vinnur Vinnumálastofnun með persónuupplýsingar og hverjar eru heimildir stofnunarinnar til vinnslu ?

Vinnumálastofnun er nauðsyn á að vinna með persónuupplýsingar einstaklinga svo hún fái sinnt lögbundnum verkefnum sínum. Öll vinnsla persónuupplýsinga byggir á lögum. Þau lög sem stofnunin starfar eftir má nálgast hér: https://vinnumalastofnun.is/um-okkur/log-og-reglugerdir

 

Hér má einnig nálgast skrá yfir vinnslu persónuupplýsinga hjá stofnuninni þar sem vinnsla er flokkuð eftir lagaheimildum og málaflokkum. (linkur á vinnsluskrá) 

 

Hverjir hafa aðgang að eða vinna með persónuupplýsingar um einstaklinga ?

Fyrst og fremst er það starfsfólk Vinnumálastofnunar sem vinnur með persónuupplýsingar og einungis þegar það er nauðsynlegt vegna þeirra verkefna sem það sinnir. Allir starfsmenn stofnunarinnar eru bundnir trúnaði um allt sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Þagnarskylda helst þó starfsmaður láti af störfum. Þjónustuaðilar sem starfa í þágu stofnunarinnar og hafa aðgang að persónuupplýsingum eru einnig bundnir trúnaði.

 

Vinnumálastofnun afhendir persónuupplýsingar til annarra opinberra aðila ef og þegar lög áskilja. 

 

Afhending upplýsinga til einkaaðila byggir ávallt á heimild í lögum eða samþykki þess einstaklings sem upplýsingarnar varða. Dæmi um miðlun upplýsinga til einkaaðila má nefna sending á ferilskrá atvinnuleitanda til atvinnurekenda í tengslum við vinnumiðlun og þjónustu við atvinnuleitendur.

 

Varðveislutími gagna.

Vinnumálastofnun er afhendingarskyldur aðili á grundvelli laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Samkvæmt lögunum er Vinnumálastofnun skylt að afhenda gögn og upplýsingar til Þjóðskjalasafns að ákveðnum tíma liðnum og er því óheimilt að henda gögnum sem falla undir gildissvið laganna, nema að fenginni heimild frá Þjóðskjalasafni.

 

Réttindi hins skráða og kæruheimild.

Einstaklingur hefur rétt á að vita hvaða upplýsingar eru varðveittar um hann hjá Vinnumálastofnun og hefur aðgang að þeim upplýsingum.

 

Einstaklingur á rétt á því að láta leiðrétta rang­ar per­sónu­upp­lýs­ing­ar um sig og í einstökum tilvikum getur einstaklingur átt rétt á því að upplýsingum sé eytt. Réttur til eyðingar gagna er þó verulega takmarkaður vegna afhendingarskyldu stofnunarinnar til Þjóðskjalasafns.

 

Fyrirspurnir eða ábendingar vegna vinnslu persónuupplýsinga hjá Vinnumálastofnun skulu sendar með tölvupósti á postur@vmst.is eða í síma 515-4800.  Þá er einnig hægt að senda póst merktan: Persónuverndarfulltrúi Vinnumálastofnunar, Kringlan 1, 150 Reykjavík.

Telji einstaklingur að vinnsla persónuupplýsinga hjá Vinnumálastofnun sé ekki í samræmi við lög getur hann sent kvörtun til Persónuverndar. Upplýsingar um kvartanir vegna vinnslu persónuupplýsinga eru á heimasíðu Persónuverndar.  

Tenglar og skjöl

Upplýsingaöryggisstefna VMST

Lög og reglugerðir á málefnasviði Vinnumálastofnunar

Skrá yfir vinnslu persónuupplýsinga hjá Vinnumálastofnun

Um fyrirspurnir og kvartanir á vefsíðu Persónuverndar

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni