Niðurfelling bótaréttar í 40 bótadaga. Hafnar atvnnutilboði. Staðfest.
Nr. 79 - 2006

.

 

Úrskurður

 

Hinn 26. janúar 2007 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 79/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

Málavextir er þeir að Vinnumálastofnun á höfuðborgarsvæðinu ákvað þann 31. október 2006 að réttur X til atvinnuleysisbóta skyldi falla niður í 40 bótadaga á grundvelli 1. mgr. 57. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvörðun þessi var tekin með vísan til þess að þann 31. ágúst 2006 hafnaði X atvinnutilboði frá R frá 31. ágúst sl. og þann 22. september sl. sinnti hún ekki atvinnutilboði frá M.

 

2.

X kærði framangreinda ákvörðun úthlutunarnefndar til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi þann 21. nóvember 2006.  Í bréfi sínu segir hún það ekki rétt að hún hafi hafnað atvinnutilboði frá M.  Henni hafi aldrei gefist kostur á að fara í atvinnuviðtal hjá þeim.  Hún hafi reynt að setja sig í samband við fyrirtækið, og vísar í símayfirlit sem hún lætur fylgja með því til sönnunar.  Hún hafi hins vegar ekki náð í neinn sem gat tekið hana í viðtal.  Hún hafi farið í vinnumiðlun og látið vita af þessu og þar hafi henni verið sagt að hætta að reyna að ná sambandi. Fyrir mistök hafi verið skráðar rangar upplýsingar hjá vinnumiðlun.  Þann 31. ágúst sl. hafi hún farið í tvö atvinnuviðtöl.  Það fyrra var í kaffihúsi í Hafnarfirði og það síðara hjá R.  Hún muni ekki hvað kaffihúsið heiti.  Viðtalið þar hafi gengið mjög vel.  Vinnuveitandinn hafi verið bjartsýnn og hafi ætlað að hafa samband við hana aftur.   Það hafi hann hins vegar ekki gert.  Þegar hún fór síðan í viðtalið hjá R hafi hún ekki tekið starfinu og sagt þeim frá því að hún ætti von  á að fá vinnu hjá kaffihúsinu.  Hún hafi því ekki neitað neinu starfi, einungis valið annað af tveimur mögulegum tilboðum en síðan hafi ekki verið haft samband við hana aftur.

            Í gögnum málsins liggur fyrir atvinnutilboð frá R frá 31. ágúst 2006.  Um var að ræða starf aðstoðarmanns  í mötuneyti.  Í tilboðinu segir að X hafi farið í viðtal en fundist of langt að fara. Samkvæmt upplýsingum sem starfsmaður úrskurðarnefndarinnar aflaði hjá Strætó bs. er um góðar strætósamgöngur að ræða upp á K.  Skipta þarf einu sinnu um vagn og tekur ferðin alls 47 mínútur frá heimili hennar.

Einnig liggur fyrir atvinnutilboð frá M þann 22. september 2006.  Samkvæmt yfirliti frá símafyrirtæki reyndi hún þrisvar að hringja í atvinnurekandann á tveimur dögum.  Er það bar ekki árangur hætti hún að reyna.  Starfsmaður úrskurðarnefndar hafði símsamband við þann starfsmann M sem sjá átti um ráðninguna.   Viðkomandi starfsmaður sagðist ávallt hafa verið við frá kl. 8 á morgnana og fram eftir degi.  Sagði að reyndar væri álagstími í hádeginu, en taldi þó ólíklegt að ekki hefði verið hægt að ná sambandi við hana.  Að sögn deildarstjóra vinnumiðlunarsviðs Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu er atvinnuleitendum aldrei ráðlagt að hætta að reyna að hafa samband við atvinnuveitanda, þó svo að ekki hafi tekist strax að ná sambandi.

 

Niður­staða

 

1.

Samkvæmt 13. og 14. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, er skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum launamanna að þeir séu í virkri atvinnuleit.  Í 14. gr. laganna er kveðið á um virka atvinnuleit.  Þar segir m.a. eftirfarandi:

 

,,Sá telst vera í virkri atvinnuleit sem uppfyllir eftirtalin skilyrði:

a.  er fær til flestra almennra starfa,

b.  hefur frumkvæði að starfsleit og er reiðubúinn að taka hvert það starf sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjarasamningum, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda og uppfyllir skilyrði annarra laga,

c. hefur vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrirvara,

d.  er reiðubúinn að taka starfi hvar sem á Íslandi,

e.  er reiðubúinn að taka starfi óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða eða vaktavinnu.

 

Í 57. gr.laganna er kveðið á um viðurlög við því að hafna starfi eða atvinnuviðtali og segir þar eftirfarandi í 1. 3. mgr.:

Sá sem hafnar starfi sem honum býðst með sannanlegum hætti eftir að hafa verið í atvinnuleit í a.m.k. fjórar vikur frá móttöku Vinnumálastofnunar á umsókn um atvinnuleysisbætur skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en að 40 dögum liðnum, sem ella hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá þeim degi er viðurlagaákvörðun Vinnumálastofnunar er tilkynnt aðila.  Hið sama á við um þann sem hafnar því að fara í atvinnuviðtal vegna starfs sem honum býðst með sannanlegum hætti eða sinnir ekki atvinnuviðtali án ástæðulausrar tafar.

Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á viðurlagatímanum skv. 1. mgr.  Hafni hann starfi eða hafni því að fara í atvinnuviðtal á þeim tíma getur komið til ítrekunaráhrifa skv. 61. gr.

Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðsaðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k. tíu virka daga áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur, enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af gildum ástæðum.  Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæðum sem hann á sjálfur sök heldur viðurlagatíminn áfram að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur, sbr. einnig 61. gr.

 

2.

   Í umsókn um atvinnuleysisbætur felst yfirlýsing um að umsækjandi óski eftir því að fá greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleit stendur.  Sú atvinnuleit má almennt ekki vera háð þeim fyrirvara að aðeins ákveðnar tegundir starfa eða ákveðinn vinnutími komi til greina þannig að önnur störf séu útilokuð, sbr. 14. gr. laga nr. 54/2006 þar sem segir að þeir sem eiga rétt til bóta samkvæmt lögunum skuli vera reiðubúnir til að ráða sig til allra almennra starfa. 

Í máli þessu er fjallað um tvö tilboð um atvinnu sem kærandi fékk.  Í skráningu á annað tilboðið, frá R kemur fram að hún hafi hafnað því vegna fjarlægðar, en kærandi kveðst hafa hafnað því vegna þess að hún hafi átt von á að fá vinnu hjá öðrum atvinnurekanda.  Samkvæmt upplýsingum sem kærandi hefur lagt fram fór hún ekki í viðtal vegna hins tilboðsins, þ.e. um atvinnu hjá M þar sem hún náði ekki sambandi við fyrirtækið símleiðis innan tveggja daga. Að mati úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta eru ástæður þær sem kærandi gefur upp ekki gildar í skilningi laga um atvinnuleysistryggingar og bar kæranda að þiggja framkomin atvinnutilboð að viðlögðum bótamissi.

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta að staðfesta beri ákvörðun Vinnumálastofnunar um niðurfellingu bóta­réttar kæranda í 40 bóta­daga samkvæmt 1. mgr. 57. gr. laga nr. 54/2006.

 

 

 

Úr­skurðar­orð

 

Staðfest er ákvörðun Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu frá 31. október 2006 um að X skuli sæta niðurfellingu bótaréttar í 40 bótadaga. 

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.