Niðurfelling bótaréttar í 40 bótadaga. Hafnar starfi. Segist vera búinn að fá annað starf. Hafði ekki hafið störf tveimur mánuðum seinna. Staðfest.
Nr. 70 - 2006

 

Úrskurður

 

Hinn 21. nóvember 2006 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 70/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta ákvað á fundi sínum sem haldinn var þann 2. október 2006 að réttur Y til atvinnuleysisbóta skyldi falla niður í 40 bótadaga á grundvelli 1. mgr. 57. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvörðun þessi var tekin með vísan til þess að Y hafnaði atvinnutilboði frá O ehf. þann 24. ágúst 2006.

 

2.

Y kærði framangreinda ákvörðun úthlutunarnefndar til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi þann 3. október 2006.  Í bréfi sínu segist hann aldrei hafa hafnað vinnu.  Honum hafi verið boðin vinna hjá fyrrverandi vinnuveitanda sínum, G ehf.  Sú vinna hafi reyndar dregist í mánuð en hann byrji að vinna eftir 5-6 daga.  Vinnan sé við beitingu en hann hafi starfað við slíka vinnu í  mörg ár. 

            Í gögnum málsins liggur fyrir atvinnutilboð frá O ehf. frá 24. ágúst 2006.  Um var að ræða framtíðarstarf við bensínafgreiðslu og almenna þjónustu því tengdu.  Í atvinnutilboðinu segir að Y hafi sagst vera búinn að fá aðra vinnu frá 15. september 2006.  Samkvæmt upplýsingum frá vinnumiðlun á höfuðborgarsvæðinu afskráði Y sig þann 9. október sl.  Samkvæmt dagbók hafði hann þó ekki hafið störf og ekki lá ljóst fyrir hvenær hann hæfi störf.

            Starfsmaður úrskurðarnefndar hafði símsamband við forstjóra G ehf.  þann 24. október.  Hann staðfesti að umtalað væri að kærandi myndi hefja störf hjá sér.  Hann gat þó ekki staðfest að Y hefði hafið störf eða hvenær hann myndi hefja störf.

 

Niður­staða

 

1.

Samkvæmt 13. og 14. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, er skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum launamanna að þeir séu í virkri atvinnuleit.  Í 14. gr. laganna er m.a. kveðið á um virka atvinnuleit.  Þar segir m.a.:

 

,,Sá telst vera í virkri atvinnuleit sem uppfyllir eftirtalin skilyrði:

a.  er fær til flestra almennra starfa,

b.  hefur frumkvæði að starfsleit og er reiðubúinn að taka hvert það starf sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjarasamningum, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda og uppfyllir skilyrði annarra laga,

c. hefur vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrirvara,

d.  er reiðubúinn að taka starfi hvar sem á Íslandi,

e.  er reiðubúinn að taka starfi óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða eða vaktavinnu.

 

Í 57. gr. er kveðið á um viðurlög við því að hafna starfi eða atvinnuviðtali og segir þar eftirfarandi í 1. 3. mgr.:

Sá sem hafnar starfi sem honum býðst með sannanlegum hætti eftir að hafa verið í atvinnuleit í a.m.k. fjórar vikur frá móttöku Vinnumálastofnunar á umsókn um atvinnuleysisbætur skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en að 40 dögum liðnum, sem ella hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá þeim degi er viðurlagaákvörðun Vinnumálastofnunar er tilkynnt aðila.  Hið sama á við um þann sem hafnar því að fara í atvinnuviðtal vegna starfs sem honum býðst með sannanlegum hætti eða sinnir ekki atvinnuviðtali án ástæðulausrar tafar.

Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á viðurlagatímanum skv. 1. mgr.  Hafni hann starfi eða hafni því að fara í atvinnuviðtal á þeim tíma getur komið til ítrekunaráhrifa skv. 61. gr.

Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðsaðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k. tíu virka daga áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur, enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af gildum ástæðum.  Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæðum sem hann á sjálfur sök heldur viðurlagatíminn áfram að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur, sbr. einnig 61. gr.

 

2.

Í umsókn um atvinnuleysisbætur felst yfirlýsing um að umsækjandi óski eftir því að fá greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleit stendur.  Sú atvinnuleit má almennt ekki vera háð þeim fyrirvara að aðeins ákveðnar tegundir starfa eða ákveðinn vinnutími komi til greina þannig að önnur störf séu útilokuð, sbr. 14. gr. laga nr. 54/2006 þar sem segir að þeir sem eiga rétt til bóta samkvæmt lögunum skuli vera reiðubúnir til að ráða sig til allra almennra starfa. 

Kærandi fékk tilboð þann 24. ágúst sl.  um starf við bensínafgreiðslu hjá O ehf. Kærandi sagðist þá vera búinn að ráða sig í annað starf sem átti að hefjast þann 15. september.  Þann 24. október eða tveimur mánuðum eftir að kærandi fékk atvinnutilboðið virtist hann þó ekki hafa hafið störf.  Að mati úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta bar kæranda að þiggja framkomið atvinnutilboð að viðlögðum bótamissi.

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta að staðfesta beri ákvörðun úthlutunarnefndar um niðurfellingu bóta­réttar kæranda í 40 bóta­daga samkvæmt 1. mgr. 57. gr. laga nr. 54/2006.

 

Úr­skurðar­orð

 

Staðfest er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta frá 2. október 2006 um að Y skuli sæta niðurfellingu bótaréttar í 40 bótadaga. 

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.