Niðurfelling bótaréttar í 40 bótadaga. Hafnar starfi. Hefur ekki barnagæslu eftir hádegi. Staðfest.
Nr. 67 - 2006

 

Úrskurður

 

Hinn 21. nóvember 2006 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 67/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

 

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta ákvað á fundi sínum sem haldinn var þann 21. september 2006 að réttur X til atvinnuleysisbóta skyldi falla niður í 40 bótadaga á grundvelli 1. mgr. 57. gr. og e-liðar 14 gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvörðun þessi var tekin með vísan til þess að X hafnaði atvinnutilboði um starf við félagslega heimilishjálp hjá V sem dagsett var þann 25. ágúst 2006.

 

2.

 

X kærði framangreinda ákvörðun úthlutunarnefndar til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi þann 1. október 2006.  Í bréfi sínu segist hún hafa fengið atvinnutilboð frá V um 25% starf við umönnun í heimaþjónustu.  Starfinu var einungis hægt að sinna eftir hádegi.  Hún hafi hafnað starfinu á þeirri forsendu að hún gæti ekki tekið að sér starfið af félagslegum ástæðum.  Hún sé með fjögur börn, tvö í leikskóla og tvö í skóla.  Skólinn sé einsetinn og því séu börnin í skóla fyrir hádegi.  Leikskólabörnin séu einnig í skólanum fyrir hádegi.  Á B sé ekki boðið upp á dagvistun fyrir börn eftir að skóla lýkur.  Börnin komi því heim á hádegi.  Eiginmaður hennar sé sjómaður sem sæki vinnu fjarri heimabyggð.  Hann sé því ekki til taks til að aðstoða hana með börnin.  Síðasta vinna hennar á B hafi verið fyrir hádegi og þegar hún hafi skráð sig atvinnulausa hafi hún sagt að hún gæti aðeins tekið vinnu fyrir hádegi.  X fer fram á að úrskurðarnefndin felli úr gildi ákvörðun úthlutunarnefndarinnar. 

            Í gögnum málsins liggur fyrir atvinnutilboð frá V frá 25. ágúst 2006.  Í tilboðinu segir að um sé að ræða 40% starf eftir hádegi við félagslega heimaþjónustu á B.  Í bréfi frá félagsmálastjóra V segir að atvinnutilboðið hafi upphaflega hljóðað upp á 40% en síðan var starfshlutfallið lækkað í 25%.  X hafi því fengið tilboð um 25% starf eftir hádegi en jafnframt verið tjáð að mögulegt væri að hækka starfshlutfallið með heimaakstri með mat.  X hafi hafnað tilboðinu og sagst ekki geta tekið starfi eftir hádegi.  Samkvæmt umsókn X hjá vinnumiðlun óskaði hún eftir 50% starfi eftir hádegi

 

Niður­staða

 

1.

 

Samkvæmt 13. og 14. gr. laga nr. 54/2006 er skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum launamanna að þeir séu í virkri atvinnuleit.  Í 14. gr. laganna er kveðið á um virka atvinnuleit.  Þar segir m.a.:

 

,,Sá telst vera í virkri atvinnuleit sem uppfyllir eftirtalin skilyrði:

a.  er fær til flestra almennra starfa,

b.  hefur frumkvæði að starfsleit og er reiðubúinn að taka hvert það starf sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjarasamningum, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda og uppfyllir skilyrði annarra laga,

c. hefur vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrirvara,

d.  er reiðubúinn að taka starfi hvar sem á Íslandi,

e.  er reiðubúinn að taka starfi óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða eða vaktavinnu.

 

Í 57. gr. er kveðið á um viðurlög við því að hafna starfi eða atvinnuviðtali.  Þar segir m.a.:

Sá sem hafnar starfi sem honum býðst með sannanlegum hætti eftir að hafa verið í atvinnuleit í a.m.k. fjórar vikur frá móttöku Vinnumálastofnunar á umsókn um atvinnuleysisbætur skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta skv. VII. kafla fyrr en að 40 dögum liðnum, sem ella hefðu verið greiddar bætur fyrir, frá þeim degi er viðurlagaákvörðun Vinnumálastofnunar er tilkynnt aðila.  Hið sama á við um þann sem hafnar því að fara í atvinnuviðtal vegna starfs sem honum býðst með sannanlegum hætti eða sinnir ekki atvinnuviðtali án ástæðulausrar tafar.

Hinn tryggði skal uppfylla skilyrði laga þessara á viðurlagatímanum skv. 1. mgr.  Hafni hann starfi eða hafni því að fara í atvinnuviðtal á þeim tíma getur komið til ítrekunaráhrifa skv. 61. gr.

Taki hinn tryggði starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðsaðgerðum meðan á viðurlagatíma skv. 1. mgr. stendur falla viðurlögin niður eftir að hinn tryggði hefur starfað í a.m.k. tíu virka daga áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur, enda hafi hann sagt starfinu lausu eða misst það af gildum ástæðum.  Vari starfið í skemmri tíma, hann hefur sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna eða misst það af ástæðum sem hann á sjálfur sök heldur viðurlagatíminn áfram að líða þegar hinn tryggði sækir aftur um atvinnuleysisbætur, sbr. einnig 61. gr.

 

2.

 

Í umsókn um atvinnuleysisbætur felst yfirlýsing um að umsækjandi óski eftir því að fá greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleit stendur.  Sú atvinnuleit má almennt ekki vera háð þeim fyrirvara að aðeins ákveðnar tegundir starfa eða ákveðinn vinnutími komi til greina þannig að önnur störf séu útilokuð, sbr. 14. gr. laga nr. 54/2006, þar sem segir að þeir sem eiga rétt til bóta samkvæmt lögunum skuli vera reiðubúnir til að ráða sig til allra almennra starfa, óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða. 

Ekki verður talið að skortur á dagheimilisplássi sé gild ástæða fyrir starfslokum eða höfnun á vinnu ef um er að ræða vinnu á venjulegum dagvinnutíma.  Venjulegur dagvinnutími telst vera á tímabilinu frá kl. 08:00 til 18:00, og verða bótaþegar að vera reiðubúnir að taka vinnu sem fellur innan þessara tímamarka. 

Kærandi fékk tilboð um 25% starf við heimaþjónustu eftir hádegi.  Kærandi  hafnaði tilboðinu vegna þess að hún hafði einungis barnagæslu fyrir hádegi.  Að mati úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta bar kæranda að þiggja starfið að viðlögðum bótamissi.

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta að staðfesta beri ákvörðun úthlutunarnefndar um niðurfellingu bóta­réttar kæranda í 40 bóta­daga með vísan til 1. mgr. 57. gr. laga nr. 54/2006.

 

 

 

 

 

 

 

Úr­skurðar­orð

 

Staðfest er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta frá 1. september 2006 um að X skuli sæta niðurfellingu bótaréttar í 40 bótadaga. 

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.