Umsókn um tekjutengdar atvinnuleysisbætur hafnað.
Nr. 60 - 2006

Úrskurður

 

Hinn 26. september 2006 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 60/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

            Málsatvik eru á þá leið að úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta nr. 1 fyrir höfuðborgarsvæðið synjaði á fundi sínum sem haldinn var þann 8. ágúst sl. umsókn Y  um  tekjutengdar atvinnuleysisbætur.

 

2.

            Y kærði framangreinda ákvörðun til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi 27. ágúst 2006.  Í bréfi sínu segist hann kæra synjun um tekjutengingu sér til handa.  Rökstuðningur fyrir kæru hans sé að hann telji að bráðabirgðaákvæði III í lögum nr. 54/2006 sé rangtúlkað.  Þar segi að lög þessi skuli gilda að öllu leyti um þann sem hefur verið skráður atvinnulaus fyrir 1. júlí 2006 og hafi starfað samfellt í a.m.k. sex mánuði á innlendum vinnumarkaði áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur í fyrsta skipti eftir þann tíma.  Þegar hann hafi sótt um atvinnuleysisbætur þann 19. júní sl. hafi honum verið sagt og hann fullvissaður um að tekjutengingin kæmi sjálfkrafa þann 1. júlí 2006.  Það sé ekkert réttlæti að þurfa að gjalda fyrir þekkingarleysis og vankunnáttu starfsmanna Vinnumiðlunar höfuðborgarsvæðisins.  Varðandi fyrri bætur sem hann fékk á tímabilinu 15. janúar til 16. febrúar 2004 þá telji hann að þær komi þessu máli ekkert við, enda sé 9. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar numin úr gildi með 65. gr. laga nr. 54/2006.  Af þessum sökum sjái hann engin rök fyrir því umsókn hans umtekjutengdar atvinnuleysisbætur hafi verið hafnað.

           

Í gögnum málsins liggur fyrir umsókn Y um atvinnuleysisbætur dags. 19. júní 2006. Einnig liggur fyrir yfirlit yfir greiðslusögu Y.  Þar kemur fram að hann hafi þegið atvinnuleysisbætur tímabilið 15. desember til 2003 til 16. febrúar 2004.  Næst sækir hann um atvinnuleysisbætur þann 15. maí 2006.

 

Niður­staða

 

1.

Ný lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, tóku gildi þann 1. júlí sl.  Ákvæði 32. gr. laganna hefur að geyma nýmæli.  Samkvæmt ákvæðinu öðlast sá sem telst tryggður rétt til tekjutengdra atvinnuleysisbóta í allt að þrjá mánuði frá þeim tíma er grunnatvinnuleysisbætur hafa verið greiddar í samtals 10 virka daga nema annað leiði af lögum..  Ákvæði þetta tekur til þeirra einstaklinga sem sækja um atvinnuleysisbætur eftir gildistöku laganna.  Tekjutengdar atvinnuleysisbætur skulu samkvæmt lögunum nema 70% af meðaltali heildarlauna, en þó að hámarki kr. 185.400 á mánuði, og skal miða við sex mánaða tímabil sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus.

Bráðabirgðaákvæði nr. I við lögin fjallar um þá sem sækja um atvinnuleysisbætur í tíð fyrri laga nr 12/1997, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvæðið hljóðar svo:

Þeim sem hefur í fyrsta skipti skráð sig atvinnulausan hjá svæðisvinnumiðlun 15. nóvember 2005 eða síðar og er skráður atvinnulaus 1. júlí 2006 er heimilt að sækja um atvinnuleysisbætur skv. 9. gr. laga þessara fyrir 1. september 2006 og fer þá um rétttindi hans og skyldur innan atvinnuleysistryggingakerfisins samkvæmt  lögum þessum.  Við úrreikninga á tekjutengdum atvinnuleysisbótum skv 32. gr. skal líta á það tímabil sem hann var skráður atvinnulaus sem tímabil skv. 23. gr.

 

9. gr. laganna fjallar almennt um umsókn um atvinnuleysisbætur.  23. grein laganna fjallar um geymdan bótarétt og kveður á um að sá sem hverfur af vinnumarkaði geti geymt þegar áunna atvinnuleysistryggingu í allt að 24. mánuði.

 

2.

            Kærandi sótti um atvinnuleysisbætur í um 19. júní 2006 eða fyrir gildistöku nýrra laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Samkvæmt ákvæði nr. I til bráðabirgða við lögin getur bótaþegi sem þegið hefur atvinnuleysisbætur fyrir gildistöku laganna þann 1. júlí 2006 sótt um tekjutengdar atvinnuleysisbætur að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  Eitt skilyrðanna er að bótaþegi hafi í fyrsta skipti skráð sig atvinnulausan fyrir 15. nóvember 2005 eða síðar.  Kærandi uppfyllti ekki þetta skilyrði þar sem hann hafði áður þegið atvinnuleysisbætur fyrir 15. nóvember 2005. Bráðabirgðaákvæði nr. III á ekki við í tilviki kæranda. Til þess að það hefði getað átt við hefði kærandi þurft að hafa verið skráður atvinnulaus fyrir 1. júlí 2006, starfað samfellt í a.m.k. sex mánuði áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur í fyrsta sinn eftir þann tíma, þ.e. 1. júlí 2006.  Kærandi sótti hins vegar um atvinnuleysisbætur fyrir þann tíma eða 19. júní.  Að mati úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta eru því ekki lagaskilyrði til að verða við ósk kæranda um tekjutengdar atvinnuleysisbætur.

Með vísan til framanritaðs er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta nr. 1 um að synja kæranda um tekjutengdar atvinnuleysisbætur staðfest með vísan til bráðabirgðaákvæða nr. I og III í lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar.

 

Úr­skurðar­orð:

 

Staðfest er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta nr. 1  fyrir höfuðborgarsvæðið frá 8. ágúst 2006 um að synja umsókn Y um tekjutengdar atvinnuleysisbætur.

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.