Niðurfelling bótaréttar í 40 bótadaga. Hafnar atvinnutilboði.
Nr. 55 - 2006

 

Úrskurður

 

Hinn 26. september 2006 kvað úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta upp svohljóðandi úr­skurð í máli nr. 55/2006.

 

Máls­at­vik og kæru­efni

 

1.

 

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta nr. 1 fyrir höfuðborgarsvæðið ákvað á fundi sínum sem haldinn var þann 31. júlí 2006 að réttur X til atvinnuleysisbóta skyldi falla niður í 40 bótadaga á grundvelli 1. mgr. 13. gr., sbr. 4. tölul. 5. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar.  Ákvörðun þessi var tekin með vísan til þess að X hafnaði atvinnutilboði frá S þann 20. júní 2006.

 

2.

 

X kærði framangreinda ákvörðun úthlutunarnefndar til úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta með bréfi þann 15. ágúst 2006.  Í bréfi sínu segist hún vilja gera athugasemd við ákvörðun úthlutunarnefndar um niðurfellingu bótaréttar hennar.  Þegar hún hafi komið í stimplun þann 20. júní tilkynnti hún starfsmanni vinnumiðlunar að hún hafi fengið vinnu hjá G hf. og þar hafi hún hafið störf þann 1. ágúst sl.  Þegar hún kom til vinnumiðlunar hafi hún ekki verið viss um hvort hún ætti að byrja 1. júlí eða 1. ágúst.  Síðan hafi hún átt fund með starfsmanni G tveimur dögum síðar og henni verið sagt að hún ætti að byrja 1. ágúst.    Er hún kom til vinnumiðlunarinnar þann 20. júní hafi starfsmaður þar boðið henni vinnu.  Um sumarvinnu var að ræða með möguleika á framtíðarvinnu hjá S við umönnun fatlaðra.  Henni hafi fundist ólíklegt að S myndi vilja taka hana í vinnu í aðeins einn mánuð.  Hún hefði enga reynslu af sambærilegu starfi og hefði þurft mikla þjálfun fyrstu vikurnar.  Ef starfsmaður vinnumiðlunar hefði gefið henni betri upplýsingar hvað þetta þýddi hefði hún að sjálfsögðu þegið atvinnuviðtalið.  Af þessum sökum biður X um endurskoðun á ákvörðun úthlutunarnefndar.

            Í gögnum málsins liggur fyrir atvinnutilboð frá S frá 20. júní 2006.  Um var að ræða starf stuðningsfulltrúa við aðstoð og umönnun fatlaðra.  Í tilboðinu segir að leitað sé að sumarstarfsfólki, en einnig fólki til framtíðarstarfa.  Starfshlutfall geti verið breytilegt, allt frá 30% til 100% og starfreynsla væri ekki skilyrði.  Samkvæmt tilboðinu hafnaði X vinnunni og sagðist vera búin að fá aðra vinnu sem hún vissi þó ekki nákvæmlega hvenær myndi byrja. Einnig liggur fyrir skrifleg staðfesting frá G dags. 17. júlí sl. þar sem staðfest er að X hafi verið ráðin til fyrirtækisins frá og með 1. ágúst og að hún muni sinna starfi á skrifstofu fyrirtækisins. Samkvæmt símtali við yfirmann í G stóð aldrei til að ráða í starfið fyrr en 1. ágúst, annað hafi aldrei komið til tals.

 

 

 

Niður­staða

 

1.

 

Þann 1. júlí sl. tóku gildi ný lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, en um mál þetta fer samkvæmt eldri lögum nr. 12/1997, þar sem atvik þess gerast á gildistíma þeirra.

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar, eiga launamenn og sjálfstætt starfandi einstaklingar sem verða atvinnulausir rétt á bótum úr Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögunum, enda séu þeir í atvinnuleit og fullfærir til vinnu.  Samkvæmt 6. tölul. 2. gr. laganna er skilyrði bótaréttar að vera reiðubúinn til að ráða sig til allra almennra starfa.

Þetta skilyrði er áréttað frekar í 1. gr. reglugerðar um greiðslu atvinnuleysisbóta nr. 545/1997 en þar segir eftirfarandi:

 

,,Til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum þarf umsækjandi í atvinnuleit samkvæmt 1. gr. laga um atvinnuleysistryggingar að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a.         Að vera reiðubúinn til að ráða sig til allra almennra starfa, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og starfskjör í samræmi við 1. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980.

b.         Að vera fullfær til vinnu.

c.         Að fylgja starfsleitaráætlun sem gerð hefur verið á vegum svæðisvinnumiðlunar, sbr. 15. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, eða skrá sig vikulega hjá svæðisvinnumiðlun/skráningaraðila.

 

 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga um atvinnuleysistryggingar veldur það missi bótaréttar að neita starfi sem býðst fyrir milligöngu svæðisvinnumiðlunar eða á annan sannanlegan hátt, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og starfskjör öll í samræmi við 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda.  Samkvæmt 5. mgr. 13. gr. gilda ákvæði 4. tölul. 5. gr. laganna um missi bótaréttar samkvæmt greininni.  Réttur til bóta samkvæmt þessum tölulið fellur niður í 40 bótadaga í fyrsta sinn og skerðist bótatímabil sem því nemur. Missi maður aftur rétt til bóta öðlast hann ekki bótarétt að nýju, nema hann sanni að hann hafi stundað vinnu í samfellt sex vikur eftir að hann missti bótaréttinn. 

 

   

2.

 

Í umsókn um atvinnuleysisbætur felst yfirlýsing um að umsækjandi óski eftir því að fá greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleit stendur.  Sú atvinnuleit má almennt ekki vera háð þeim fyrirvara að aðeins ákveðnar tegundir starfa eða ákveðinn vinnutími komi til greina þannig að önnur störf séu útilokuð, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 12/1997 þar sem segir að þeir sem eiga rétt til bóta samkvæmt lögunum skuli vera reiðubúnir til að ráða sig til allra almennra starfa. 

Kærandi fékk þann 20 júní sl. tilboð um starf hjá S.  Um var að ræða starf við umönnun fatlaðra.  Kærandi segist hafa hafnað starfinu þar sem hún hefði verið búin að fá aðra vinnu.  Hún sagðist þó ekki hafa vitað fyrir víst hvort hún hefði átt að byrja 1. júlí eða 1. ágúst.  Síðan hafi hún hafið störf 1. ágúst.  Samkvæmt símtali við yfirmann hjá G hf. stóð aldrei til að ráða í starfið fyrr en frá og með 1. ágúst. Samkvæmt starfstilboði S dags. 20. júní sl. var óskað eftir starfsmanni strax, en kærandi kaus frekar að taka starfstilboði G hf. og vera atvinnulaus frá 20. júní til 1. ágúst sl.    

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta að staðfesta beri ákvörðun úthlutunarnefndar um niðurfellingu bóta­réttar kæranda í 40 bóta­daga samkvæmt 1. mgr. 13. gr., sbr. 4. tölul. 5. gr. laga nr. 12/1997. 

 

 

Úr­skurðar­orð

 

Staðfest er ákvörðun úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta nr. 1 fyrir höfuðborgarsvæðið frá 31. júlí 2006 um að X skuli sæta niðurfellingu bótaréttar í 40 bótadaga. 

 

Úr­skurð­ar­n­efnd at­vinnu­leysis­bóta

 

Linda Bentsdóttir

for­maður

 

 

Elín Blöndal                              Arnar Þór Jónsson

Til baka

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.