Jafnlaunastefna og markmið Vinnumálastofnunar. 4.2

Stefna Vinnumálastofnunar er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar. 


Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi stofnunarinnar. Hann ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og að þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Mannauðsstjóri er tilnefndur fulltrúi yfirstjórnar varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindur stofnunin sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Stofnunin hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. 

Markmið stofnunarinnar er vera eftirsóttur vinnustaður og að konur og karlar hafi jöfn tækifæri í starfi. Óútskýrður launamunur kynja skal ekki vera meiri en 2%.

Til þess að ná því markmiði mun stofnunin:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það skjalfest og því viðhaldið.
  • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti. Ef um óutskýrðan mun hjá einstaklingi er að ræða skal bregðast við því strax en ef um óutskýrðan mun er að ræða milli hópa skal leiðrétta það frá og með næstu áramótum.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega. 
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta á fundi hlítni við lög.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum stofnunarinnar. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á ytri vef stofnunarinnar.

 

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Vinnumálastofnunar.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.